Binwin Jadi Solusi Perceraian Tinggi di DIY

Binwin Jadi Solusi Perceraian Tinggi di DIY

Salah satu faktor penyebab jumlah perceraian penganut agama Islam lebih tinggi daripada agama lain ialah tidak adanya bimbingan kepada calon pengantin dari pemimpin agama, sebagaimana di agama lainnya.

1 4 5 6 7 8 18