Keris Keluarga Harumbrodjo

Keris buatan keluarga Harumbrodjo sarat akan tradisi. Empu Sungkowo yang kini menjadi penerusnya tetap kukuh mempertahankan tradisi dalam pembuatan keris. Inilah yang membuatnya menjadi satu-satunya empu di Indonesia yang menjalankan semua ritual.

 

Reporter
Ni Luh Putu Juli Wirawati

Penulis naskah

Dwiyana Lingga Pangesti
Nurul Firdiani Fauzan

Camera Person

Dwiyana Lingga Pangesti
Tri Utami Rosemarwati

Editor
Tri Utami Rosemarwati