Seni Tempa Pamor oleh Empu Keris Terakhir di Yogyakarta

Seni Tempa Pamor oleh Empu Keris Terakhir di Yogyakarta

Sejak 1995, Sungkowo Harumbrojo (65) tidak hanya mewarisi kepandaian sang ayah sebagai pembuat keris, tetapi juga turut melestarikan kebudayaan Jawa yang adiluhung. Dari bengkel sederhana miliknya, lentera budaya dalam seni tempa pamor terus menyala oleh empu terakhir di Yogya.

1 2 3 13