Binwin Jadi Solusi Perceraian Tinggi di DIY

Binwin Jadi Solusi Perceraian Tinggi di DIY

Salah satu faktor penyebab jumlah perceraian penganut agama Islam lebih tinggi daripada agama lain ialah tidak adanya bimbingan kepada calon pengantin dari pemimpin agama, sebagaimana di agama lainnya.

Makna Kain Batik dalam Pernikahan Adat Yogyakarta

Makna Kain Batik dalam Pernikahan Adat Yogyakarta

Kain batik memiliki makna masing-masing untuk setiap motifnya. Penggunaan motif kain batik disesuaikan dengan acara. Misalnya dalam pernikahan, Yogyakarta memiliki serangkaian upacara adat pernikahan. Mulai dari siraman, midodareni, akad nikah, sampai dengan resepsi (pahargyan).